Medlemsfordeler

Les mer om våre medlemsfordeler eller kontakt oss for ytterligere informasjon.

Oslo Transportarbeiderforening er en avdeling av Fellesforbundet. Vi representerer ca 4700 transportarbeidere i Oslo, Akershus og Buskerud.

Vi har medlemmer fra flere bransjer: Spedisjon, lager, grossist, gods sjåfører, taxi sjåfører, avisbud, bud og renovasjon.

Vi bistår medlemmer i saker som har med arbeidsforholdet og gjøre, for eksempel; Oppsigelsessaker, manglende lønn, arbeidsavtaler, yrkesskade og lignende. I tillegg holder vi gratis kurs for medlemmer, og bistår klubber og tillitsvalgte med nødvendig hjelp og opplæring.

Foreningen består for tiden av 5 erfarne valgte tillitsvalgte, 2 organisasjonsarbeidere og 1 kontorsekretær. Vi står klare til å bistå deg og arbeidsplassklubben din.

Kontingenten er 1,78% av brutto lønn.

Alle medlemmer kan trekke fra kr. 7.700,- pr år på skatten.

Forsikringene som da er inkludert er:

  • LOfavør innboforsikring
  • LOfavør Grunnforsikring
  • LOfavør Frititds-ulykkeforikring (Frem til fylte 70 år)
  • Medlemmer som blir innmeldt etter 19.11.2019 får tilbud om å tegne LOfavør Reiseforsikring og LOfavør HELP Advokatforsikring i løpet av våren 2020. Disse to forsikringene leveres direkte fra forsikringsleverandørene men under Fellesforbundet sine priser.

Å være medlem i Oslo Transportarbeiderforening sikrer deg hjelp i ditt arbeidsforhold og rettigheter som medlem til å blant annet delta på kurs, samlinger og ikke minst retten til å fremme din mening i demokratiet vårt på medlemsmøter og årsmøter.

Les mer på Fellesforbundet sin nettside.

Direkte til innmeldingsskjema her!