HELP Forsikring

Medlemmer i Fellesforbundet har muligheten til å tegne advokatforsikring til en rimelig pris.

Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet. Våre medlemmer får:

Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

 • Kjøpsrett
 • Familierett
 • Identitetstyveri
 • Arverett
 • Førerkortbeslag ved privat kjøring
 • Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)

Fra 1. januar 2012 gjelder også advokatforsikringen følgende forhold:

 • Servitutter og festeavtaler
 • Naboforhold etter jordskifteloven
 • Leie/utleie av fritidsbolig
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
 • Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer via Min side
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Som medlem betaler du ingen egenandel

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. 

Les mer om HELP Forsikring her.