Ungdomsutvalget 

Her finner du en oversikt over ungdomsutvalget og ungdomsaktivitetene i avdelingen.

Ungdomsarbeidet er et viktig satsningsområde for avdelingen. At unge medlemmer blir engasjert og aktive i det faglige arbeidet er vesentlig for at fagbevegelsen skal ha gode tillitsvalgte i fremtiden. 

Ungdomsutvalget i avdelingen arbeider selvstendig gjennom å holde egne møter ca. en gang per måned. De arrangerer et helgekurs før jul der de skolerer andre ungdommer og lager handlingsplan for det kommende året og en dagskonferanse der de gjennomfører valg i forkant av avdelingens årsmøte. De velger sine egne representanter.

Utvalget for perioden 22/23

Leder: 
Gabrielle Grinni – Epost: gabrielle.grinni@gmail.com – tlf. 405 95 078

Nestleder:
Daniel Kristiansen – Epost: daniel@norgesdekk.no – tlf. 988 63 427

Utvalgsmedlemmer:
Werner Fresvig – Epost: fresvigwerner@gmail.com – tlf. 406 36 556

Emil Lærum – Epost: emilandrel@outlook.com – tlf. 479 64 754

Ungdomsutvalget 2022-2023

Fra venstre: Werner Fresvig, Daniel Kristiansen, Gabrielle Grinni, Emil Lærum