Kontingent

Fra 1. september 2017

Organisasjonskontingent

Som medlem må du betale en organisasjonskontingent som beregnes i prosent av brutto lønn, men slik at det ikke beregnes kontingent for bruttolønn ut over kr 41 492,- per måned (per 1. september 2017). Prosentsatsen utgjør i gjennomsnitt 1,7 prosent.

I tillegg betaler alle medlemmer en forsikringskontingent på kr 148,- per måned (per 1. januar 2017), som dekker alle forsikringer utenom en reiseforsikring som du kan velge i tillegg.


Drosjesjåfører

Drosjesjåfører har egne satser. Beregningsgrunnlaget for prosentkontingenten er for drosjesjåfører på kr. 346 524,-  per år.
 

Fradrag på selvangivelsen

På selvangivelsen får du fradrag for betalt fagforeningskontingent med inntil kr 3 850 per år. Hvis du også tar hensyn til alle fordeler du oppnår som medlem, vil du raskt finne ut at det lønner seg å være organisert.

Les mer om alle fordelene du får som medlem

Elevmedlemskap

Elevmedlemskap er gratis og tilbys elever i videregående skole (allmenfaglig linje, handelsskole eller yrkesfag grunnkurs VK1 og 2, og folkehøgskoler). Øvre aldersgrense er 20 år.

I medlemskapet inngår medlemsbladet Transportarbeideren, rett til faglig veiledning knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, kursdeltakelse og LOfavørkort med rett til å tegne LOfavør forsikringer. Elever med arbeidsinntekt som overstiger inntektsgrensen for stipend i Statens Lånekasse, tilbys ordinært medlemskap.

I tillegg til elevmedlemskapet, tilbyr NTF et elevmedlemskap med utvidede rettigheter, dvs rett til juridisk bistand i lønns- og arbeidsvilkår. NTFs elevmedlemskap retter seg mot skoleelever under 18 år med bijobb innenfor forbundets organisasjonsområde. Dette omfatter i dag bare avisbud som betaler kr 25,- per måned i kontingent.

Ved innmelding må elever legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.
 

Studenter

Studentmedlemskap tilbys studenter på universitets- og høgskolenivå. Minimumskravet for å kunne organisere seg er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 10 vekttall per år, og at inntektsgrensen følger Statens lånekasse for stipendandel. På innmeldingsskjemaet må studieretning og studiested bekreftes.

Kontingenten inkluderer rett til juridisk bistand i arbeidsforhold, forsikringer (se vilkår for studenter) og andre medlemsfordeler (fagblad, kursdeltakelse etc). Studenter uten arbeidsinntekt betaler en kontingent på kr 275,- per kvartal. Kontingenten inkluderer HELP advokatforsikring.

Ved innmelding må studenter legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.
 

Lærlinger

Lærlinger tilbys et medlemskap som koster kr 100,- per år og som inkluderer alle rettigheter. I tillegg må lærlinger betale kr. 50,- per måned til HELP advokatforsikring.

 

lologo

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
KONTAKTINFO
otf@transportarbeider.no
+ 47 48 21 22 22

Torggata 12,
0181 Oslo
KOM I KONTAKT

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!