Litt om oss i OTF

Oslo Transportarbeiderforening er en avdeling av Norsk Transportarbeiderforbund. Vi representerer ca. 3.900 medlemmer innen transport/logistikk i fylkene: Oslo, Akershus & Buskerud.

Vi har medlemmer i flere bransjer: Spedisjon, lager, grossist, gods sjåfører, taxi, avisbud og renovasjon. Vi bistår medlemmer i saker som har med arbeidsforholdet å gjøre, for eksempel; Oppsigelsessaker, manglende lønn, arbeisdsavtaler, yrkesskade og lignende.

Innleide og midlertidige ansatte har også fulle rettigheter som medlem!

I tillegg holder vi gratis kurs for medlemmer og bistår klubber og tillitsvalgte med nødvendig hjelp. Foreningen består for tiden av 4 erfarne tillitsvalgte, 2 organisasjonsarbeidere og en kontorsekretær, og vi står klare til å bistå medlemmer og klubber.

Forsikringer som er inkludert i medlemskapet er:

  • Kollektiv hjemforsikring. (ubegrenset innbo/løsøre forsikring)
  • Grunnforsikring. (økonomisk førstehjelp ved dødsfall)
  • Fritidsulykkesforsikring. (ulykke, skade, død på fritid)
  • HELP advokatforsikring. (rådgivning og advokatbistand privat)
  • TOPP Reiseforsikring. (ny fra jan. 2016)

Å være medlem i OTF sikrer deg hjelp ang. ditt arbeidsforhold og du har rettigheter som medlem til å delta på kurs og til å bruke din mening aktivt gjennom en demokratisk forening.

 

Organiser dere!

Og sørg for at dere får riktige vilkår på din arbeidsplass!