LO Favør

Her er en kort beskrivelse av hvilke forsikringer som ligger i medlemskapet. For mer info om forsikringene så klikker du på linkene eller kontakter foreningen på 482 12 222

Som medlem er du dekket av flere gode forsikringer. Og fordi de gjelder kollektivt for alle medlemmer, betaler forbundet lave forsikringspremier.

LO favør Kollektiv Hjem er en innbo- og løsøreforsikring. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret.

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder LO favør Kollektiv Hjem-forsikringen bare når medlemmet oppholder seg i Norden. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden er forsikringssummen begrenset oppad til kr. 200 000,-.

LO favør Grunnforsikring gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Den dekker dødsfall i fritid eller arbeidstid over hele verden.

LO favør Fritidsulykkesforsikring dekker medlemmets død eller varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida over hele verden. Behandlingsutgifter til lege eller tannlege dekkes ikke utenfor Norden.

Les mer om LO favør-forsikringene.

Fordi våre forsikringsordninger er kollektive og gjelder alle medlemmer, er prisene lave. Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
KONTAKTINFO
avd004.otf@fellesforbundet.org
+ 47 482 12 222

Torggata 12,
0181 Oslo
KOM I KONTAKT

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!