Konferansen «Om Folketrygden – Trenger vi en ny pensjonsreform?» 7.-8. mars

I lys av de pågående politiske diskusjonene og den tydelige endringsviljen knyttet til Folketrygden, har Fellesforbundet avdelingene 002 og 004 gleden av å invitere deg til en viktig todagers konferanse «Om Folketrygden – Trenger vi en ny pensjonsreform?».

I 2022 kom det en NOU om folketrygden, som ble fulgt opp av en proposisjon i desember 2023, «Prop. 37 L (2023–2024) – Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)». Dette kan ikke fagbevegelsen sitte rolig å se på, her må vi engasjere oss og jobbe aktivt for å sikre at de endringer som gjøres er i samsvar med det vi i fagbevegelsen ønsker, noe vi håper vi kan starte opp med på denne konferansen.

Dato: 7. – 8.mars 2024
Sted: Oslo Kongressenter
Tid: Starter kl. 11:00 den 7.mars, og slutter rundt kl. 14:00 den 8.mars.

Kostnad: Kr. 2000,- per person, inkludert festmiddag. (Trenger man overnatting, må man fikse det selv)

(Begrensede plasser, førstemann- til-mølla-prinsippet)


Om konferansen

Konferanse vil utforske kritiske spørsmål som:

  • Trenger vi en ny pensjonsreform?
  • Er Folketrygden underfinansiert?
  • Hvordan bør en ny folketrygd utformes for å møte fremtidens utfordringer?

Vi står overfor potensielt dramatiske endringer, inkludert forslag om å justere pensjonsalderen. Det er avgjørende at fagbevegelsen er godt informert og aktivt engasjert i denne debatten. Målet med konferansen er å skolere og mobilisere fagbevegelsen for å sikre at våre stemmer høres i utformingen av en fremtidig folketrygd.

Konferansen vil samle eksperter, politikere, fagforeningsledere og medlemmer for å dele kunnskap, diskutere politikk og utvikle strategier.

Deres deltakelse er essensiell for å bidra til en konstruktiv dialog og for å styrke fagbevegelsens posisjon i denne viktige sosialpolitiske endringsprosessen.

Programmet for de to dagene er som følger:

Programmet for konferansen

Torsdag 7.mars
11:15Lunsj serveres utenfor lokalet
12:00Velkommen
12:10Folkeopplysning. Hvordan var pensjonen ment å være- hvordan er den i dag- og
hva er forslaget til ny pensjon?
v/ Peter Hansen, Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet
13:10Pause
13:30«Sånn er Norge» v/ Harald Eia. Om den «Norske modellen». Det er viktig å se pensjon
i lys av denne. Pensjonen er en av de viktigste delene av velferdsstaten.
14:30Pause
14:40Hva vil de foreslåtte endringene si, og hva er alternativene til pensjonsreformen?
v/ Roar Eilertsen samfunnsøkonom
15:25Pause
15:35Roar Eilertsen fortsetter
17:00Slutt
19:00Festmiddag på Kongressenteret med underholdning av Adam Schjølberg.
Fredag 8.mars
09:00Hvilke politiske instrumenter har vi å bruke når pensjonssystemet endres?
v/ Elin Halvorsen, Samfunnsøkonom og forsker ved statistisk sentralbyrå
10:00Pause
10:15Hva tenker partene i frontfaget om pensjonsreformen?
v/ Jørn Eggum og representant fra NHO
11:00Pause
11:15Innledning til paneldebatt
v/ Peter Hansen, Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet
11:45Paneldebatt med møteleder Frode Stang. Stortingspartienes arbeidslivspolitiske
talspersoner* er invitert.
«Mener de man kan leve av forslaget og skal vi til slutt jobbe til vi er 100?»
13:00Slutt. Lunsj serveres utenfor lokalet
* Mímir Kristjánsson, Rødt og Freddy André Øvstegård, SV, er de som foreløpig har sagt 100% sikkert at de deltar på debatten.