Enda en seier

Enda en seier

Monica Okpe vant også i Høyesterett!


Høyesteretts dom i Monicasaken slår fast at oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte kan behandles av arbeidsretten, men også i "dobbeltspor" da i både arbeidsretten og tingretten.

Det var Næringslivets Hovedorganisasjon som anket deler av dommen i saken om avskjedigelsen av klubbleder Monica Okpe. De mente at Arbeidsretten ikke hadde kompetanse til å dømme avskjedigelsen ugyldig.

Men en enstemmig Høyesterett har i domspremissene slått fast at Arbeidsretten kan kjenne en avskjedigelse eller oppsigelse ugyldig etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML). Når Hovedavtalen viser til lovbestemmelser i AML, slår dommen fast at dette må regnes som en del av tariffavtalen, og dermed kan Arbeidsretten komme til en kjennelse slik de gjorde i Monicasaken.

- Dette er en viktig prinsipiell dom som vil ha betydning langt utover saken om Monica Okpe. Høyesterett har enstemmig slått fast hva som er kompetanseområdet til Arbeidsretten i saker om avskjedigelse og oppsigelse av tillitsvalgte. Dette styrker helt klart stillingsvernet for alle som har verv i fagbevegelsen, sier leder for Los juridiske avdeling, Atle Sønstelid Johansen.

NHO må betale LO omlag 195 000 kroner i saksomkostninger.