TISA

TISA

Krever full stans av Norges deltakelse.


Stopp TISA!
 
I desember 2011 startet 50 land, blant dem Norge, et prosjekt med navn TISA (trade in service agreement) dette på oppdrag fra GSC (global services coalition).
 
Disse landene kaller seg "really good friends of servicec" og startet drøftinger om avtalen i februar 2012. Selveste forhandlingene startet i mars 2013.
 
Formålet med avtalen er å beskytte multinasjonale investorer mot demokratiet og nye reguleringer. Disse forhandlingene har foregått med stor grad av hemmelighold, men etter en lekkasje i regi av Wikileaks i juni 2014 ble det mer oppmerksomhet rundt avtalen.
 
Innføring av denne avtalen vil føre til massiv deregulering og privatisering av offentlige tjenester!
 
Oslo Transportarbeiderforening krever at Norge stanser sin deltakelse i forhandlingene og at det blir full åpenhet rundt det som har foregått. Dette gjelder også innhold som de andre deltakernasjonene ikke vil ha åpenhet rundt.