Oppdatert møte og aktivitets plan for 2021

Oppdatert møte og aktivitets plan for 2021

Det er gjort noen endringer i planen.

  • Basis 1 kurset er flyttet til 17.-19. September
  • Dato for årsmøtet og fristen for innsending av forslag er oppdatert i henhold til styrets vedtak (årsmøte 25/9-21, forslagsfrist 1/9-21)
  • Jubilantfesten er flyttet til 27/11-21

Her er link til oppdatert plan: https://oslotransport.com/moter-og-aktiviteter