Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Invitasjon til Årsmøte 2021    

Lørdag 25. september kl. 1300

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11.

 

Saksliste:                     1. Åpning.

  1. Konstituering.
  2. Foreningens beretning for 2020
  3. Foreningens regnskap for 2020
  4. Budsjett for 2021 - herunder bevilgninger.
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg.

 

Forslag til uttalelser eller vedtak på årsmøtet, som skal behandles under punkt 5 og 6, må være innsendt foreningen senest onsdag 1. september.  Dette gjelder også forslag på kandidater til punkt 7.

 

Vi ber dere om å sende dette som et Word vedlegg i e- post til harald.markussen@fellesforbundet.org

Merk epost: "Årsmøte 2021"

 

På årsmøtet skal følgende velges: Foreningens nestleder, 2. sekretær, styret med varamedlemmer, kontrollkomite, valgkomite, ungdomsleder, Studieutvalg, revisor, medlemmer til LO i Oslos representantskap, og foreningens web redaktør.  

 

 

 

Pål Aronsen

Leder