ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Invitasjon til Årsmøte 2020    

Lørdag 26. september kl 1300. Sal B,

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 21.

Saksliste:                                                                                                                                                                                                                                       

   1. Åpning.

  1. Konstituering.
  2. Foreningens beretning for 2019
  3. Foreningens regnskap for 2019
  4. Budsjett for 2020 - herunder bevilgninger.
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg.

 

Det er strenge smittevernregler for slike arrangement, derfor er det oppmøte fra kl. 12:00 da alle deltakere skal registreres ved inngangen, med navn, mobil nr. og e-post.

De som ikke deltar på årsmøtet vil ikke kunne delta på det sosiale etter årsmøtet p.g.a. registrering av deltakerne.

Dette under forutsetning av at smittevernreglene ikke endres.

 

 

 

Pål Aronsen

Leder