Corona

Corona

Foreningen har i det siste blitt preget av coronaviruset, noe som har medført at noen av våre kollegaer er satt i foreløpig karantene. Dette skaper selvfølgelig utfordringer for oss i forhold til den daglige driften på vårt kontor, sam tmengden av saksbehandling som foreligger oss per i dag. Dette vil igjen bety at saksgang og svar på henvendelser vil kunne ta noe tid og det er ikke sikkert vi vil kunne besvare alle spørsmål fortløpende som vi normalt ville gjort. Vi legger ved en link fra LO-advokatene som gir svar på ofte stilte spørsmål.https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/corona_viruset_-_aktuelle_arbeidsrettslige_sporsmal/

Oslo Transportarbeiderforening har utarbeidet en smitteforebyggende tiltaksplan. Som en del av tiltakene er det blitt gjort en foreløpig begrensning i gjennomføring av fysiske møter, kurs, smalinger o.l.
Dette vil bety at vi vil være forhindret i å kunne gjennomføre de planlagte avtaler som er av fysisk karakter og som normalt ville vært gjennomført på en tradisjonell måte.

Alle forespurte og planlagte møter, da selvfølgelig også Årsmøte i OTF, utsettes på ubestemt tid og vi vil ikke gjennomføre planlagte eller nye aktiviteter før nye råd fra helsemyndighetene er på plass.

Vi beklager dette på det sterkeste.