STREIK!

STREIK!

Elkjøp distribusjon er i streik!

Ledelsen vil ikke opprette den tariffavtalen som er den aktuelle for arbeidsplassen men heller velge en avtale som gir langt dårligere vilkår. Det er ikke slik at arbeidsgivere kan velge den "billigste" avtalen. Hvilken avtale som skal gjøres gjeldende i en bedrift er regulert i § 1 i alle tariffavtaler. Derfor krever NTF Grossistavtalen gjort gjeldene i Elkjøp Distribusjon.

Støtteerklæringer kan sendes til marius.s.thorsen@outlook.com med kopi til OTF@transportarbeider.no Det er streikevakter der hverdag fra 04.30 til 22.00. Møt opp og støtt kamerater i streik. Adressen er Solheimsveien 3.

Vi oppfordrer også til å gå inn på Elkjøp sine facebook sider og si hva dere mener om saken.

https://www.facebook.com/elkjop/

Følg saken på Facebook eller Oslo transportarbeiderforening sin hjemmeside.

http://oslotransport.com/

https://www.facebook.com/oslotransport/