Horisontal eller vertikal?

Horisontal eller vertikal?

 Hvilken avtaleform skal gjelde i fremtiden?
Les mer om utredningen på denne linken:  
http://www.frifagbevegelse.no/Transportarbeideren/article6565852.ece
 
Med utgangspunkt i utspillet fra Fellesforbundets leder Arve Bakke om en gjennomgripende tariffreform med overgang til vertikale avtaler, har Oslo Transportarbeiderforening vedtatt å utrede hvordan de gjeldende avtaleformene fungerer idag.

Utredningen er nå ferdig!
 
Utredningen ligger til fri nedlasting i linken til høyre på siden.
Link til artikkeler på FriFagbevegelse om utredningen:
http://tinyurl.com/bqons6h
 
 
Foreninger og klubber som har vært med å støttet rapporten er:
 
Oslo Transportarbeiderforening
Bring Cargo sitt Landsutvalg
Hedmark Transportarbeiderforening
Transportarbeiderforeningen Vestfold Telemark
Hålogaland Transportarbeiderforening
Midt Norsk Transportarbeiderforening
Transportarbeiderklubben Tollpost Globe Oslo
Transportarbeiderklubben Schenker Oslo
Transportarbeiderklubben Bring Oslo
 
Vi retter en stor takk til alle som har vært med å støttet denne rapporten.
Dag Tønder