Invitasjon til Årsmøte 2018

Invitasjon til Årsmøte 2018

Invitasjon til Årsmøte 2018

Lørdag 17. mars kl 1300. Auditoriet, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11.

Saksliste:                   

  1. Åpning.
  2. Konstituering.
  3. Foreningens beretning for 2017
  4. Foreningens regnskap for 2017
  5. Budsjett for 2018 - herunder bevilgninger.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg.

 

Etter møtet vil det bli sosialt samvær med servering av mat og forfriskninger.

Forslag som skal behandles under punkt 5, 6 og 7, må være innsendt foreningen senest fredag 2. mars. 

Vi ber dere om å sende dette som et Word vedlegg i e- post til harald.markussen@transportarbeider.no

Merk epost: "Årsmøte 2018"