Oslo Transportarbeiderforening fordømmer fagforeningsknusing

Oslo Transportarbeiderforening fordømmer fagforeningsknusing

Oslo Transportarbeiderforening reagerer med overraskelse og sinne på måten arbeidsgiverforeningen Svenska Hamnar med AP Møller/Mærsk i spissen, går til angrep på våre kamerater i Svenska Hamnarbetarförbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundet representerer en stor andel av havnearbeiderne i Sverige. I et demokratisk samfunn forplikter det arbeidsgiverne til å behandle Hamnarbetarförbundet med respekt og ikke sabotere for tillitsvalgte og verneombud.

Å ensidig si opp alle lokale samarbeidsavtaler og reise rundt på turné for å sørge for at alt samarbeid opphører, er ingenting annet enn fagforeningsknusing!

 

Oslo Transportarbeiderforening fordømmer Svenska Hamnars umoralske angrep på våre kamerater i Svenska Hamnarbetarförbundet og gir full støtte til deres rettferdige kamp mot griske arbeiskjøpere og fagforeningsknusing?

Et angrep mot en er et angrep mot alle!