Praktisk informasjon for Fagbrev høsten 2017

Praktisk informasjon for Fagbrev høsten 2017

Oslo Transportarbeiderforening og OPTI Logistikk har samarbeidet gjennom flere år om et kursopplegg fram til privatist eksamen i det fylket den enkelte praksiskandidat bor.

Etter bestått eksamen går praksiskandidaten opp til en praktisk prøve som går over 2-3 dager på egen arbeidsplass. Den praktiske prøven inngår ikke i dette kurset.

Men vi informerer og gir eksempler på praksiseksamen Når denne siste eksamen er bestått får den enkelte fagbrev som Logistikkoperatør. Undervisningen foregår tradisjonelt hos den eller de bedriftene som har flest praksiskandidater.

Kursene har vært gjennomført i Drammen, Skårer, Kløfta, Nordkisa og Oslo. Bor du langt unna undervisningsstedet så gir vi deg et tilbud om å følge undervisning via SKYPE. OPTI Logistikk sin lærebok vil bli sendt til den enkelte på forhånd. Undervisningen via SKYPE foregår ved at vi deler skjermen med den enkelte praksiskandidat og kommuniserer via PCs mikrofon / høyttaler. NB! Kommunikasjonen via SKYPE må testes på forhånd. Fagkurset arrangeres som kveld, - og dagsamlinger, som forbereder deg som privatist til teoretisk privatisteksamen som Logistikkoperatør. 3,5 timer per uke pluss 2 timers hjemme studie. Det vil si, løse oppgaver fra siste undervisnings dag.

Påmelding: Snarest, senest mandag 15. august            

Oppstart: Uke 36 - 2017

Bindende påmelding som praksiskandidat sendes til kursholder OPTI Logistikk i påmeldingsskjema på www.optilogistikk.no. Her finner du også mer informasjon.

Kursavgiften dekkes av stipend fra LOs utdanningsfond, såfremt du har 1 års medlemskap i LO og at bedriften er bundet av tariffavtale.

Stipendsøknad til LO, og oppmelding til privatisteksamen vil OPTI Logistikk hjelpe til med. Privatisteksamen foregår første uken i desember 2017.

 

Ytterligere informasjon kontakt: OPTI Logistikk ved Tom Skipping, 913 24 465 - Birger Solvang, 905 63 794 eller post@optilogistikk.no  

Dersom du er i tvil om du kvalifiserer til stipend kan du kontakte Oslo Transportarbeiderforening ved Harald Markussen, tlf. 901 66 269 eller harald.markussen@transportarbeider.no