OTF har fått ny postadresse men vi holder til på samme sted.

OTF har fått ny postadresse men vi holder til på samme sted.

Vår tidligere post- og besøksadresse er nå endret fra tidligere Youngsgate 11. til Torggata 12 - 0181 Oslo.

Vi holder fortsatt til på samme sted i Lo-bygget og all annen kontaktinformasjon vil forbli uendret.