Nye medlem og tillitsvalgtkurs fra AOF

Nye medlem og tillitsvalgtkurs fra AOF

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. De utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene.

Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

 

Se de nye kurstilbudene for 2017 her:

http://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/1030