Uttalelse fra representantskapet i Oslo Transportarbeiderforening 16-11-2016

Uttalelse fra representantskapet i Oslo Transportarbeiderforening 16-11-2016

Representantskapet i Oslo Transportarbeiderforening stiller seg svært undrende til den saksbehandling og håndtering av driftsmodellen Veireno har vist og viser i Oslo by.

Et massivt brudd på arbeidsmiljøloven og selv de mest grunnleggende etiske retningslinjer som forventes innen bransjen.

Representantskapet i Oslo Transportarbeiderforening krever nå handling mot den totale driftsmodellen som Veireno har vist fra dag 1. Som aktør i saken, helsetilsyn og brannetaten, kan ikke lenger godta kontraktsbrudd over en så lang periode.

Søppelinnhentinger i Oslo nå, viser hvor galt det kan gå når anbud brukes på viktige samfunnsoppgaver. Vi krever stopp i bruken av anbud!