Vern om lærlingene

Vern om lærlingene

Ungdomskonferansen 2016 har diskutert verving og viktigheten ved å verve unge arbeidere, ikke minst lærlinger.

 

Mange lærlinger rundt i transportbransjen blir i dag utnyttet som billig arbeidskraft ved at de blant annet ikke får god og korrekt opplæring eller oppfølging i bedriftene de jobber i. Ungdomskonferansen mener at noe av det viktigste for foreningens og forbundets fremtid er at vi har godt opplyste og flinke folk i bransjene våre. Lærlingene er arbeidere som med all sannsynlighet vil være en del av bransjen og faget i mange år fremover, og det er i et hvert fagforeningsmedlems interesse at unge arbeidere som satser på bransjen også har et godt og positivt forhold til fagbevegelsen. For å sikre god opplæring om fag og fagbevegelse må lokale tillitsvalgte bruke tid og ressurser på å skolere og støtte opp under lærlingene.

 

 

Ungdomskonferansen krever at tillitsvalgte i klubbene og foreningen jobber aktivt for å ivareta rettighetene og opplæringa til lærlingene i sine bedrifter, samt at det skal ligge som et prinsipp at unge arbeidere og lærlinger skal føle seg respektert, tilhørende og ivaretatt som medlemmer av Oslo Transportarbeiderforening.