OTF støtter Postnordklubbens uttalelse fra Styre- og klubblederkonferansen 2016

OTF støtter Postnordklubbens uttalelse fra Styre- og klubblederkonferansen 2016

Uttalelse fra Transportarbeiderklubben Postnord Oslo

Vår klubb har gjennom hele vår eksistens sett en maktforskyvning i arbeidsgivers og storkapitalens favør. Årsaken til dette er en ideologi/strategi som er kjent i Norge som nyliberalisme, starten på den var et strategidokument som ble masseutsendt til finanseliten i USA. De senere år har utviklingen akselerert, og resultatet har ikke latt vente på seg.

Vi er av den formening at for å ta opp kampen mot denne giften som har forgiftet samfunnet vårt, så må vi endre atferd og strategi. Dette må skje på grasrotnivå, og vi har noen synspunkter på hva som må gjøres.

Hovedmålet med strategien til eliten er maksimering av profitt, dette på bekostning av hva det enn skulle være. Dette gjennomføres ved bruk av strategisk planlegging, som selvsagt blir laget av strateger. Et av hovedpoengene med strategi er at det ikke er personlig, det vil si ingen følelser involvert. Dette er en fremgangsmåte vi er nødt til å kopiere hvis vi skal få stoppet og reversert denne utviklingen.

Det store problemet som vi ser er at vi i fagbevegelsen har gått mer og mer bort fra det som har vært kilden til vår suksess, og mer og mer gått over til et spill som ser ut til å være diktert av spillereglene til motparten.

Det er direkte aksjonsformer som har vært grunnlaget for vår styrke streik, blokader og demonstrasjoner for å nevne noen.

Styrerom, avtaler, rettssaler, politikk, powerpointpresentasjoner, fagspråk, statistikker og diverse undersøkelser for å ikke glemme penger har blitt mantraene til fagbevegelsen.

På disse arenaene var vi dømt til å tape, og det ser vi klarere og klarere for hvert år som går. Vi må avvise deres virkelighet, og erstatte den med vår egen!

Det finnes ingen tvil om at eliten bruker metoder basert på atferdspsykologi for å manipulere oss til å være lydige og oppføre oss på måter som tjener deres interesser. Vi vil anbefale boken "Manufacturing consent" av professor Noam Chomsky ved MIT, for å få en forståelse av hvordan dette gjøres. Det eneste vi kan gjøre for å unngå at de lykkes med dette er å sette oss inn i metodene, og ikke være så følsomme av oss.

Det finnes en rekke aksjonsformer som vi kan bruke i den kampen som er nødt til å komme. Vi mener at disse må promoteres på alle mulige arenaer i fagbevegelsen, og våre medlemmer må oppfordres til å bruke dem.