Årsmøtet i Oslo Transportarbeiderforening 2016

Årsmøtet i Oslo Transportarbeiderforening 2016

Oslo Transportarbeiderforening avholder årsmøte 2016 lørdag 12. mars

OSLO TRANSPORTARBEIDERFORENING Inviterer til ÅRSMØTE  Lørdag 12. mars 2016 kl. 13.00

Sted: Auditoriet, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11, 0181 Oslo

SAKSLISTE: 1. Åpning.

2. Konstituering.

3. Foreningens beretning for 2015.

4. Foreningens regnskap for 2015.

5. Budsjett for 2016 – herunder bevilgninger.

6. Innkomne forslag.

7. Valg.

ETTER MØTET VIL DET BLI SOSIALT SAMVÆR OG SERVERING AV MAT OG FORFRISKNINGER