Basiskurs Vi i Transport del 1 og 2.

Basiskurs Vi i Transport del 1 og 2.

Da er vi igang med kurssesongen vi starter med første kurs Vi i transport del 1. i januar.

Se invitasjon og kursoversikt i Møter og Aktiviteter..