Info om ny reiseforsikring i medlemskapet fra nyåret.

Info om ny reiseforsikring i medlemskapet fra nyåret.

I forrige uke ble tilbudet om forbundets reiseforsikring sendt ut i posten til alle medlemmer i foreningen.Det nye tilbudet om reiseforsikring er en frivillig kollektiv ordning, som medlemmene selv bestemmer fullt ut om de vil være med på. Derfor er det viktig å følge instruksjonene på hvordan du enten takker ja eller sier nei til dette tilbudet fra oss.

Det går ut ulike brev til yrkesaktive medlemmer og pensjonist/ studentmedlemmer. Da gjelder følgende:

1.    Alle yrkesaktive medlemmer må reservere seg hvis de ikke ønsker tilbudet. Hvis en ikke reserverer seg skriftlig, vil en automatisk bli med på ordningen etter gjeldende vilkår.

2.    Alle pensjonister/studenter må aktivt bekrefte gjennom å takke ja for å få benyttet seg av tilbudet. Hvis en ikke gir skriftlig tilbakemelding på at en ønsker å være med, så er en automatisk reservert og dermed ikke med i ordningen.

Det nye medlemstilbudet på reiseforsikring er meget bra både med hensyn til pris, kvalitet og dekning.

 

Har du likevel behov for ytterligere informasjon om forsikringen utover innholdet i brevet du mottar, herunder hva du må eller ikke må gjøre, så er du velkommen til å ta kontakt med forbundet sentralt for hjelp på telefon:  +47 40 64 64 64 

 

Her er link til videre info om reiseforsikringen:

Information in English about our new Premium-cover travel insurance from January 1 2016:

http://transportarbeider.no/kunder/ntf/cms.nsf/pages/tilbud-om-forbundets-reiseforsikring-pa-vei-i-posten-til-ntfs-medlemmer