Årsmøte 21. mars

Årsmøte 21. mars

Oslo Transportarbeiderforening avholder årsmøte 2014 lørdag 15. mars

Inviterer til ÅRSMØTE 2015

Lørdag 21. mars kl. 13.00
Sted: Oppdateres

SAKSLISTE:

1. Åpning.
2. Konstituering.
3. Foreningens beretning for 2014.
4. Foreningens regnskap for 2014.
5. Budsjett for 2015 – herunder bevilgninger.
6. Innkomne forslag.
7. Valg.

ETTER MØTET VIL DET BLI SOSIALT SAMVÆR OG SERVERING AV MAT OG FORFRISKNINGER
 
Forslag til uttalelser eller vedtak på årsmøtet, som skal behandles under punkt 5 og 6 må være innsendt foreningen senest fredag 20. februar. Dette gjelder også forslag på kandidater til punkt 7.

Vi ber dere om å sende dette som et Word vedlegg i e- post til: peter.hansen@transportarbeider.no

På årsmøtet skal følgende velges:
Foreningens nestleder, 2. sekretær, styret med varamedlemmer, kontrollkomite, valgkomite, medlemmer til Norsk Transportarbeiderforbunds representantskap, medlemmer til LO i Oslos representantskap, og foreningens web redaktør.
 
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har mulighet til å stille.